Privacy by Design Foundation

Bestuur

Het bestuur van de stichting Privacy by Design bestaat uit onderstaande personen. Zij allen vervullen de bestuursfunctie op persoonlijke titel en worden hiervoor niet betaald.

 • Voorzitter: Bart Jacobs (b.jacobs ‘at’ privacybydesign.foundation)

  Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt daar samen met zijn onderzoeksgroep aan veel maatschappelijk relevante security en privacy onderwerpen, zoals de OV-chipkaart, elektronisch stemmen en medische privacy.

 • Secretaris: Jaap Akkermans (j.akkermans ‘at’ privacybydesign.foundation)

  Jaap Akkermans werkte ruim 20 jaar in de ICT-consultancy. Daarvoor was hij binnen de overheid betrokken bij het ICT-stimuleringsbeleid. Hij heeft een achtergrond als natuurkundige. Daarnaast studeerde hij economie van R&D. Binnen de stichting kijkt hij met name naar de business cases voor IRMA.

 • Penningmeester: Sietse Ringers (s.ringers ‘at’ privacybydesign.foundation)

  Sietse Ringers is in 2016 gepromoveerd op het gebied van credentialschema’s (de cryptografische basis van IRMA). Hij zet zich in voor de ontwikkeling van de IRMA-infrastructuur.

 • Thea van Kemenade (t.vankemenade ‘at’ privacybydesign.foundation) is business development consultant bij Radboud Innovation, het centrum voor business en projectontwikkeling van de Radboud Universiteit. Haar centrale doel is het bijeen brengen van publieke en private en meestal open-innovatie partners rondom een maatschappelijk thema, het verwerven van investeringsmiddelen en het daadwerkelijk realiseren en implementeren van deze innovaties.

 • Tim Vermeulen (t.vermeuelen ‘at’ privacybydesign.foundation) is IT R&D Manager bij netwerkbedrijf Alliander. Zijn team werkt aan het inpassen van innovatieve IT oplossingen in het energielandschap. Dit zijn technieken zoals Blockchain, Augmented Reality en Continuous Delivery platforms. Tim zet zich in om de IRMA-technology te gebruiken in het energiedomein.