Digitale handtekeningen met IRMA

Op deze pagina kun je enkele voorbeelden uitproberen waarbij u zelf een digitale handtekening zet met eigen persoonlijke gegevens in de IRMA app. Na het drukken op een van de onderstaande knoppen verschijnt een ondertekeningsverzoek in je IRMA app. Wanneer je deze pagina op uw telefoon bekijkt, wordt automatisch overgeschakeld naar de IRMA app. Wanneer je deze pagina op een andere apparaat bekijkt moet je eerst de QR code die verschijnt met de IRMA app op uw telefoon scannen.

Geen enkele van deze voorbeelden leidt tot daadwerkelijke verplichtingen. Je kunt dus gerust de ondertekening geheel uitvoeren. De tekst die je ondertekent verplicht nergens toe en wordt niet bewaard.

Voor het succesvol uitproberen van deze voorbeelden is het vereist dat je de benodigde gegevens al in uw IRMA app verzameld hebt. Dat kan via de IRMA uitgifte pagina.

Hierbij word je gevraagd te ondertekenen dat je een financiële bijdrage zult leveren aan de stichting (niet echt). Je ondertekent hierbij met je achternaam en met je mobiele telefoonnummer.

Hierbij word je gevraagd om als docent te ondertekenen dat een bepaalde student geslaagd is voor een tentamen bij jou. Je ondertekent als docent hierbij met een drietal gegevens uit SURFconext, namelijk je naam, de (educatieve) instelling waar je werkzaam bent, en met je e-mailadres bij die instelling. Een mogelijkheid is om deze handtekeningen te combineren met het veel gebruikte administratie systeem Osiris, zodat docenten geen natte handtekeningen meer hoeven te zetten op lijsten met tentamencijfers.

Attribuut-gebaseerde digitale handtekeningen bieden veel nieuwe mogelijkheden: een politiebeambte kan bijv. een proces verbaal ondertekenen met zijn/haar naam en politie-registratienummer, als persoonlijke gegevens uit IRMA; daarmee wordt de integreteit en authenticiteit van dit proces verbaal in de hele verdere justitiële keten gegarandeerd. Ook kan een arts een medische verklaring met de eigen AGB-registratie gegevens als IRMA gegevens ondertekenen, zodat iedereen kan controleren dat deze verklaring daadwerkelijk door een arts (en ook welke) getekend is. Binnen organisaties kunnen allerlei beslissingen met digitale handtekeningen betrouwbaar en controleerbaar vastgelegd worden. IRMA is het enige identity platform dat dergelijke geïntegreerde authenticatie en ondertekening biedt.

Terug naar het IRMA demo overzicht.