Digitale handtekeningen met IRMA: enkele sign-by-QR voorbeelden

Op deze pagina kunt u enkele voorbeelden uitproberen waarbij u zelf een digitale handtekening zet met eigen attributen in de IRMA app. Na het drukken op een van de onderstaande knoppen verschijnt een ondertekeningsverzoek in uw IRMA app. Wanneer u deze pagina op uw telefoon bekijkt, wordt automatisch overgeschakeld naar de IRMA app. Wanneer u deze pagina op een andere apparaat bekijkt moet u eerst de QR code die verschijnt met de IRMA app op uw telefoon scannen.

Geen enkele van deze voorbeelden leidt tot daadwerkelijke verplichtingen. U kunt dus gerust de ondertekening geheel uitvoeren. De tekst die u ondertekent is niet verplichtend en wordt niet bewaard.

Voor het succesvol uitproberen van deze voorbeelden is het vereist dat u de benodigde attributen reeds in uw IRMA app verzameld heeft. Dat kan via de IRMA uitgifte pagina.

Hierbij wordt u gevraagd te ondertekenen dat u een financiƫle bijdrage zult leveren aan de stichting (niet echt). U ondertekent hierbij met uw achternaam en met uw mobiele telefoonnummer attributen.

Hierbij wordt u gevraagd om als docent te ondertekenen dat een bepaalde student geslaagd is voor uw tentamen. U ondertekent hierbij met een drietal SURF attributen, namelijk uw naam, de (educatieve) instelling waar u werkzaam bent, en met uw email adres bij die instelling. Een mogelijkheid is om deze functionaliteit te integreren met het veel gebruikte administratie systeem Osiris, zodat docenten geen natte handtekeningen meer hoeven te zetten op lijsten met tentamencijfers.

Attribuut-gebaseerde digitale handtekeningen bieden veel nieuwe mogelijkheden: een politiebeambte kan bijv. een proces verbaal ondertekenen met zijn/haar naam en politie-registratienummer, als IRMA attributen; daarmee wordt de integreteit en authenticiteit van dit proces verbaal in de hele verdere justitiële keten gegarandeerd. Ook kan een arts een medische verklaring met de eigen BIG-registratie gegevens als IRMA attributen ondertekenen, zodat iedereen kan controleren dat deze verklaring daadwerkelijk door een arts (en ook welke) getekend is. Binnen organisaties kunnen allerlei beslissingen met digitale handtekeningen betrouwbaar en controleerbaar vastgelegd worden. IRMA is het enige identity platform dat dergelijke geïntegreerde authenticatie en ondertekening biedt.

Terug naar het IRMA demo overzicht.