Toegang voor studenten met IRMA

Deze pagina bevat een voorbeeld om met IRMA na te gaan of iemand een student is. Verder wordt uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit gebruikt kan worden bijvoorbeeld door webwinkels die speciale aanbiedingen willen geven aan studenten. Met de onderstaande eerste knop kan gecontroleerd worden of een bezoeker van zo'n webpagina daadwerkelijk student is. Het bijzondere aan IRMA is de privacy-vriendelijkheid: de bezoeker onthult geen enkele andere informatie dan het feit dat hij/zij student is.

Het is mogelijk om via de tweede knop aanvullende informatie te vragen, namelijk de rol van de bezoeker (student of medewerker) en de naam van de instelling (universiteit of hogeschool) waar de student of medewerker aan verbonden is. Hiermee kan bijvoorbeeld speciale toegang georganiseerd worden alleen voor studenten en/of medewerkers van een bepaalde instelling.

Om de onderstaande knoppen te kunnen uitproberen moet de bezoeker de IRMA app geïnstalleerd hebben en daarin tenminste het onderwijs kaartje geladen hebben. Dat kan via de SURFconext uitgifte webpagina van de stichting Privacy by Design. Succesvolle controle dat de bezoeker student is geeft vervolgens toegang tot aanbiedingen.

   

Een paar opmerkingen:

Terug naar het IRMA demo overzicht.