Privacy by Design Foundation

Doelstelling

De stichting Privacy by Design wil in algemene zin de ontwikkeling en het gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed-beveiligde ICT bevorderen.

Meer in het bijzonder richt de stichting zich op de ontwikkeling en het gebruik van het eigen systeem IRMA, een afkorting voor I Reveal My Attributes. Met IRMA kunt u op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van uzelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat u andere, niet-relevante informatie over uzelf weggeeft.

Ook kunt u met IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten, zie IRMA voor meer informatie.

Beleidsplannen voor 2017

Na oprichting in oktober 2016 komen de activiteiten van de stichting pas in 2017 goed op gang. Deze activiteiten zijn met name gericht op:

  • Het leggen van een financiële basis voor de activiteiten van de stichting. Met name gaat het om de structurele financiering die het bedrijf Alliander de stichting voor 2017 geeft. Daarnaast worden de mogelijkheden van subsidies en projecten verkend en zo mogelijk in gang gezet.

  • Het consolideren van de organisatie van de stichting, met name door een uitbreiding van het bestuur van 3 naar 5 personen (gerealiseerd in juli 2017) en het aanvragen van een ANBI status.

  • Het opzetten en onderhouden van de website van de stichting. Een nederlandstalige versie is inmiddels operationeel. In de loop van 2017 zal ook een engelstalige versie geproduceerd worden.

  • Het daadwerkelijk aanbieden van attribuut-gebaseerde authenticatie via ontwikkeling en uitrol van het IRMA systeem. De uitgifte van verschillende attributen is nu mogelijk, waaronder (medische) BIG attributen. Het verifiëren van attributen wordt niet als dienst door de stiching aangeboden, maar wordt wel ontwikkeld voor verschillende andere partijen (waaronder met name SURFnet).

  • De ontwikkeling van een IRMA app voor iOS, naast de bestaande IRMA app voor Android.

  • Het organiseren van een stabiele basis aan programmeer-capaciteit voor de ontwikkeling van het IRMA ecosysteem.

  • Het zoeken en aangaan van samenwerkingsverbanden met verschillende spelers op het gebied van identity management in Nederland, en mogelijk ook daarbuiten.

  • Het vergroten van de (naams)bekendheid van de stichting Privacy by Design in het algemeen, en van attribuut-gebaseerde authenticatie met IRMA in het bijzonder.

Verslagen en verantwoording

De stichting is eind 2016 opgericht. Het eerste jaarverslag, inclusief een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording, zal begin 2018 gepubliceerd worden, over het “lange” eerste jaar, namelijk 2017 en de laatste maanden van 2016.