Pers en opinies

Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs, etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele informatie volg IRMA op Twitter.

2020

  • Brief van de stichting Privacy by Design aan minister Knops en staatssecretaris Vijlbrief met daarin een aanbod ten behoeve van gratis inloggen door bedrijven.

  • Brief van de stichting Privacy by Design aan de vaste commissie financiën van de Tweede Kamer over de aanschafkosten van eHerkenning en over IRMA als kostenloos alternatief.

  • Artikel WDO verbeterpunten voor een goed-ID als input voor het kamerdebat over het wetsvoorstel Digitale Identiteit op 30 jan. 2020, 28 jan. 2020.

  • Aanbeveling van IRMA als eID-middel in blog Online identiteit door Douwe Schmidt op ibestuur, 24 jan. 2020.

  • Bespreking van IRMA en andere eIDs in: Peter Olsthoorn, Wordt de burger eigen databaas?, iBestuur magazine nr. 33, jan. 2020, p.44-47.

  • Korte IRMA pitch op Sustainable Finance Lab bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 15 jan. 2020, zie video, met IRMA deel vanaf 33:30.

  • Beantwoording vragen van Tweede Kamer lid Slootweg (CDA) over IRMA, 7 jan. 2020, zie locale pdf en online.

2019

2018