Prijzen en awards

Op deze pagina staan de prijzen die de stichting Privacy by Design ontvangen heeft voor het identiteitsplatform IRMA.

Dutch Interactive Awards 2021

DIA prijs DIA prijs In de category digital for good is IRMA de Winnaar Zilver geworden, met de inzending Een veilige ID op je mobiel. Belangrijke ontwerp bijdragen zijn geleverd door Informaat. en de gemeente Amsterdam. De jury schrijft: “Alle lof voor de grondige en veelomvattende aanpak die men heeft gekozen.”


ISOC.nl Internet Innovatie Award 2019

ISOC prijs De Internet Society heeft de jaarlijkse Internet Innovatie Award in 2019 toegekend aan het identiteitsplatform IRMA. De prijs is op 17 jan. 2019 in Amsterdam door de voorzitter van de jury, Eppo van Nispen tot Sevenaer, uitgereikt aan de voorzitter van de stichting Privacy by Design.


Brouwer prijs 2018

Brouwer prijs De Koninklijk Hollands Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) rijkt jaarlijks de Brouwer prijs uit voor wetenschap en samenleving. Deze prijs wordt in 2018 toegekend aan de stichting Privacy by Design. De jury waardeert dat de stichting met IRMA mensen weer grip op de bescherming van persoonsgegevens verschaft en daarmee, bij alle technologische ontwikkelingen, vertrouwen in de samenleving geeft. De jury, heeft naast de maatschappelijke urgentie van het initiatief, vooral het criterium van de wetenschappelijke onderbouwing zwaar laten wegen. Aan de prijs is een geldbedrag van honderdduizend Euro verbonden.

Nederlandse Privacy Award 2018

Privacy Award De stichting Privacy First heeft in january 2018 de Nederlandse Privacy Award toegekend aan het identiteitsplatform IRMA. De jury prijst de privacy by design-opzet, het grote innovatieve vermogen, en de potentiële maatschappelijke impact van IRMA. Deze prijs is een eervolle erkenning van IRMA’s sterke focus op privacybescherming. Er is geen geldbedrag aan verbonden, maar wel een kunstwerk, zoals op afgebeeld op het bijgaande plaatje.