Attributen via SURFconext

Via SURFconext kunnen studenten en medewerkers van aangesloten onderwijsinstellingen inloggen op verschillende online diensten. De stichting Privacy by Design vormt ook zo’n dienst en kan zo attributen krijgen over degene die inlogt, namelijk:

  • voornaam
  • achternaam
  • emailadres
  • instelling
  • medewerker/student
  • lokaal registratienummer.

Deze persoonlijke attributen zijn afkomstig van de onderwijsinstelling van de gebruiker. De juistheid van deze attributen is de verantwoordelijkheid van deze onderwijsinstelling. De stichting voert er zelf geen controle op uit.

De stichting ontvangt, na toestemming van de gebruiker, deze attributen en zet er een eigen digitale handtekening op. Het resultaat levert een surfconext credential in de app van de gebruiker, met daarin bovenstaande attributen. De stichting verwijdert deze attributen na uitgifte uit de eigen systemen en houdt geen log bij van de uitgifte.

De geldigheid van dit surfconext credential is drie maanden. Deze relatief korte tijd is nodig zodat mensen die afstuderen, uit dienst gaan, of op een andere manier de onderwijsinstelling verlaten, nog maar korte tijd van deze attributen gebruik kunnen maken. Nadat de geldigheid van het credential verlopen is, moet de gebruiker een nieuwe versie ophalen.

Vooralsnog is deze attribuut uitgifte via surfconext alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van een beperkt aantal instellingen in het hoger onderwijs. Studeert of werkt u aan zo’n instelling, maar komt deze niet voor in de lijst op de SURFconext uitgifte pagina, dan heeft uw instelling de aansluiting met de stichting Privacy by Design niet “aangezet”. In dat geval kunt u geen attributen via SURFconext ontvangen. Het beste kunt u dan met het centrale systeembeheer van de eigen instelling contact opnemen en de verantwoordelijke voor identity management vragen een email te sturen naar het adres support’at’surfconext.nl, met het simpele verzoek: AUB de stichting Privacy by Design voor onze instelling toelaten als Service Provider.

Terug naar uitgifte van attributen.