Diploma-attributen in 3 stappen

Op deze pagina kunt u diploma-attributen in uw IRMA app laden, door uw persoonlijke gewaarmerkte digitale diploma's van DUO te uploaden. Dit werkt alleen voor een zogenaamd Uittreksel van het diplomaregister en niet voor een Getuigschrift.

Na de upload van de pdf van het diploma wordt de digitale handtekening daarop gecontroleerd en worden de diplomagegevens eruit gehaald. Als dit allemaal goed gaat ontvangt u de volgende IRMA attributen:

  • Naam (voor + achternaam), geslacht, geboortedatum.
  • Instituut, studie, plaats en datum van de behaalde school, opleiding of studie.

Om zeker te weten dat uw eigen diploma gebruikt wordt, vragen wij om uw geverifieerde naam en geboortedatum te onthullen via IRMA. Wij bewaren geen persoonsgegevens: uw naam, geboortedatum, en diploma's worden alleen voor deze attribuut-uitgifte gebruikt en worden daarna direct verwijderd.