Diploma-attributen

Op deze pagina kunt u diploma-attributen in uw IRMA app laden, door uw persoonlijke gewaarmerkte digitale diploma's van DUO te uploaden. U ontvangt de volgende attributen:

  • Naam (voor + achternaam), geslacht, geboortedatum.
  • Instituut, studie, plaats en datum van de behaalde school, opleiding of studie.

Om zeker te weten dat dit uw diploma is, hebben wij daarvoor uw geverifieerde naam en geboortedatum nodig. Wij bewaren geen gegevens: uw naam, geboortedatum, en diploma's worden alleen tijdens het issuen gebruikt en daarna verwijderd.