Bankrekeningnummer laden in uw IRMA app

Op deze pagina kunt u de rekeningdetails van een van uw bankrekeningen ophalen als attributen in de IRMA app op uw telefoon. Het gaat om het "IBAN" rekeningnummer (plus uw naam en de BIC van uw bank), via een kleine iDEAL-betaling. U kunt deze attributen daarna gebruiken om aan te tonen dat u daadwerkelijk de rekeninghouder bent van een bepaalde bankrekening.

Let op! Aan de uitgifte van deze attributen zijn €0,50 aan kosten verbonden. Onderaan deze pagina staat beschreven waarvoor deze kosten nodig zijn.

Het gehele laadproces werkt als volgt:

  1. U doet een online betaling van €0,50, via iDEAL, met uw gebruikelijke bankmiddelen.
  2. Nadat u een iDEAL-betaling volledig voltooid heeft, moet u terugkeren naar de huidige pagina om de nieuwe bankattributen in uw IRMA app te laden. Bij sommige banken gaat die terugkeer automatisch, maar bij andere banken moet u explicit op een "keer terug" knop drukken. De attributen die u van ons ontvangt gaan over de gegevens van de rekening waar u de €0,50 mee betaald heeft. Als u meerdere rekeningen heeft, kunt u zelf kiezen welke u gebruikt voor de betaling, en dus ook, van welke rekening u gegevens in uw IRMA app wilt hebben. Als u van meerdere rekeningen de gegevens wilt laden, dan dient u het laadproces meerdere keren te doorlopen; het bedrag van €0,50 moet dan meerdere keren betaald worden, helaas.
De betaling van €0,50 wordt enerzijds gebruikt om te controleren of u echt over de bankrekening beschikt, en anderzijds om de (afgeronde) kosten van de iDEAL-transacties te dekken. De stichting Privacy by Design moet de banken namelijk betalen voor het gebruik van iDEAL. Deze kosten kan de stichting niet zelf op zich nemen, en worden daarom aan de gebruikers van deze website doorgegeven.

De stichting verwerkt uw gegevens, afkomstig van iDEAL, uitsluitend om ze in uw eigen app te laden. De stichting houdt hiervan geen eigen registratie bij. Na het laden van de gegevens in uw app worden ze terstond door de stichting uit de eigen systemen verwijderd. Wel blijft er op de bankrekening van de stichting een (onvermijdelijke) registratie staan van de iDEAL-betaling. Met het starten van het bovenstaande laadproces gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting Privacy by Design. Uitgebreidere informatie is te vinden in privacy policy van de stichting.

Disclaimer: deze uitgifte van IBAN-attributen omvat veel verschillende verbindingen, tussen u, uw bank, iDEAL en de stichting Privacy by Design. Hierbij kan op allerlei manieren iets mis gaan, waardoor de uitgifte niet goed functioneert. Bij het gebruik van deze dienst accepteert u dit risico. Het bedrag waar het hier over gaat (€0,50) is zo laag dat er geen geld teruggegeven zal worden wanneer eventuele fouten optreden. Deze attribuut-uitgiftedienst wordt dus zonder garanties aangeboden.