IRMA attributes

Demo TWIpilot attributen

Credential

This is a testing credential. The issuer's IRMA private key is public, so anyone can issue this credential. Use it for testing and demo purposes only.
Credential identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes
Description
Attributes for TWi Pilots
Singleton?
No. Multiple instances of this credential will be accepted by the IRMA app.
Revocation?
No. Instances of this credential cannot be revoked by the issuer.
XML source

Attributes

This credential contains the following attributes:

Alive (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.inleven
Description
Indicatie dat een inwoner in leven is

Gezinssituatie (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.gezinssituatie
Description
Status van de gezinssituatie, zoals: alleenstaand, alleenstaande ouder of met een partner is

Recht WTOS (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.rechtwtos
Description
Indicatie of iemand recht heeft op WTOS

Recht WSF (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.rechtwsf
Description
Indicatie of iemand recht heeft op WSF

Ontvangen Wajong (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.ontvangenwajong
Description
Indicatie of iemand Wajong ontvangt

Medische Beperking (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.medischebeperking
Description
Indicatie of iemand een medische beperking heeft

Inschrijving opleiding (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.inschrijvingopleiding
Description
Indicatie of iemand ingeschreven staat bij een opleiding

Bank- en Spaarrekening (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.banksaldo
Description
Het totaalbedrag dat op de rekeningen staat

Schulden (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.schulden
Description
Het totaalbedrag aan schulden

Vermogen waardepapieren (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.waardepapieren
Description
Het totaalbedrag aan waardepapieren

Vermogen waardevolle bezittingen (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.bezittingen
Description
Indicatie of iemand in het bezit is van (on)roerende goederen

Inwonende kinderen (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.aantalkinderen
Description
Het aantal inwonende kinderen dat een ouder heeft

Leeftijd kinderen (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.leeftijdkinderen
Description
De leeftijd van kinderen van een ouder

Re-integratietraject (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.reintegratietraject
Description
Indicatie of iemand een re-integratietraject volgt

Ontvangen UWV uitkering (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.uwvuitkering
Description
Indicatie of iemand een uitkering ontvangt van UWV

Ontvangen SVB uitkering (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.svbuitkering
Description
Indicatie of iemand een uitkering ontvangt van SVB

Sociaal Medische Indicatie (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.sociaalmedischeindicatie
Description
Of iemand een Sociaal Medische Indicatie heeft

Overeenkomst Kinderopvang (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.overeenkomstkinderopvang
Description
Indicatie of er een overeenkomst met de kinderopvang aanwezig is

Berekeningsoverzicht Kinderopvang (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.overzichtkinderopvang
Description
Bedragen op de het berekeningsoverzicht van de Kinderopvang

Recht Inkomenstoeslag (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.rechtinkomenstoeslag
Description
Indicatie of iemand recht heeft op Inkomenstoeslag

Ontvangen IOAW uitkering (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.ontvangenioawuitkering
Description
Indicatie of iemand een IOAW uitkering ontvangt

Ontvangen Bijstandsuitkering (optional)

Identifier
irma-demo.TWIpilot.TWIattributes.ontvangenbijstandsuitkering
Description
Indicatie of iemand een Bijstandsuitkering ontvangt

Issue attributes

With this form, you can issue demo attributes of this credential for testing and demonstration purposes. (Note that only demo attributes can be issued this way.)

»