Van start met de Yivi app

Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen.

 1. Wat u moet doen om met Yivi van start te gaan
 2. Waarvoor is MijnYivi?
 3. Wat gebeurt er op de achtergrond?

Het laatste punt is helemaal niet nodig voor het gebruik van Yivi; het geeft alleen aanvullende achtergrond informatie voor mensen die meer van Yivi willen begrijpen.

1. Wat u moet doen om met Yivi van start te gaan?

Hieronder wordt in een paar stappen verteld wat u moet doen om de Yivi app te kunnen gebruiken:

Yivi uitgever

Het is verstandig hier even rustig voor te gaan zitten. Deze stappen kosten een klein beetje tijd en aandacht. U gaat nu een persoonlijke elektronische identiteit voor uzelf maken die u nog lang kunt gebruiken, voor soms gevoelige persoonlijke zaken, zoals inloggen of digitaal ondertekenen. Dit lijkt een beetje op het aanvragen en ophalen van een paspoort. Maar zo’n paspoort kost heel veel meer tijd en moeite, bijvoorbeeld omdat u er (twee keer) voor naar een gemeentehuis moet gaan. Net als een paspoort is ook Yivi echt persoonlijk: het is niet de bedoeling dat iemand anders er gebruik van kan maken.

1.1. Installatie

De Yivi app is beschikbaar via de Download pagina van de stichting. U kunt de Yivi app ook rechtstreeks op uw telefoon of tablet installeren vanuit de Android Playstore of Apple App Store.

1.2. Registratie

Als u de Yivi app voor de eerste keer opent, moet u eerst de app instellen. U wordt gevraagd om:

 • een PIN code van 5 cijfers

Denk AUB even goed na voordat u de PIN code kiest. U zult deze code regelmatig nodig hebben bij het gebruik van de Yivi app. Deze code garandeert dat u echt degene bent die uw Yivi app gebruikt. Kies geen voor de hand liggende code als 00000. Als u de code ergens opschrijft, doe dat dan zorgvuldig op een speciale plaats (of manier) zodat anderen er niet snel bij kunnen. De app vraagt om de ingetypte code nog een keer te herhalen, om fouten bij het intypen te voorkomen.

Iedere keer dat u uzelf authenticeert met Yivi, door het tonen van Yivi attributen, is de PIN code nodig. Ook voor het zetten van een digitale handtekening met Yivi is de PIN code nodig.

Het veranderen of opvragen van de PIN code is (op dit moment) niet mogelijk. Als u uw PIN code kwijtraakt, moet u zich opnieuw voor Yivi registreren en gaan al uw tot dan toe verzamelde attributen verloren. Dat is gedoe.

Bij registratie kunt u ook een email adres opgeven. Dit is verstandig want via dit email adres kunt uw registratie blokkeren bij de stichting, op de MijnYivi webpagina. Hieronder wordt daar meer informatie over gegeven. Het opgeven van een email adres is niet verplicht. Als u dat niet doet weet de stichting niets anders van u dan een willekeurige gebruikersnaam, het app-ID, die automatisch voor u gegenereerd is. U kunt uw app-ID zien, na succesvolle registratie, door te klikken op “Meer” en naar de onderkant van het scherm te gaan.

Als u een email adres toevoegt, gebruik dan wel een adres dat echt (en exclusief) van u is en dat u nog lang zult gebruiken. U krijgt direct een eerste mailtje op dit adres met een link voor de bevestiging. Hiermee wordt gecontroleerd of het adres wel echt van u is.

Het email adres kan in uitzonderlijke situaties gebruikt worden om contact met u op te nemen over het gebruik van Yivi. Het adres wordt niet met anderen gedeeld.

1.3. Personalisatie met uw email adres

Het email adres dat u mogelijk opgegeven heeft bij registratie kan nu als attribuut in de Yivi app in uw telefoon gezet worden. Na de vorige registratie stappen, waarin u uw PIN gegeven hebt, krijg u een link (webadres) toegestuurd per email. Door daarop te klikken en verdere instructies te volgen wordt uw email address toegevoegd in uw Yivi app.

Wanneer u in een webbrowser naar het toegstuurde webadres gaat krijgt u een “Email Uitgifte” knop te zien. Hier ziet u hoe het uitgeven en ontvangen van attributen werkt.

 • Wanneer u de webpagina in een browser op een PC of laptop geopend heeft en op de “Email Uitgifte” knop drukt wordt een QR code getoond. Pak uw telefoon, open de Yivi app en tik op de “scan balk” bovenin de app. De camera van uw telefoon wordt nu gestart, zodat u de QR code kunt scannen. Nadat u dit gedaan heeft, vraagt de app u of u uw email adres als attribuut wil accepteren in de Yivi app op uw telefoon.

 • Wanneer uw de webpagina in een browser op de telefoon zelf opent en op de “Email Uitgifte” knopt drukt, wordt de Yivi app op uw telefoon vanzelf geopend. U krijgt dan ook de vraag of u uw email adres als attribuut wil accepteren op uw telefoon.

1.4. Personalisatie met andere attributen

Het is mogelijk nog meer attributen te ontvangen dan uw email adres. Met die attributen kunt u een persoonlijk “paspoort” opbouwen in uw Yivi app. U kunt dat meteen na de registratie doen, maar het kan ook later. U gaat daarvoor naar de Yivi uitgifte pagina. U ziet daar verschillende mogelijkheden om nog meer attributen op te nemen in de app. Dit lijstje mogelijkheden ligt niet vast en zal groeien naarmate meer partijen aan Yivi meedoen.

 • BRP levert gegevens uit de Basis Registratie Personen van de overheid, onder andere uw naam, adres, woonplaats, en geboortedatum attributen. Nadat u bij de gemeente Nijmegen met DigiD heeft ingelogd, kunnen deze attributen in uw Yivi app gezet worden. Dit is beschikbaar voor iedereen met een DigiD in Nederland, zie BRP.

  De gemeente Nijmegen voert deze uitgifte dienst uit voor iedereen in Nederland, dus ook voor mensen die niet in Nijmegen wonen.

 • SURFconext levert attributen van uw (eventuele) hoger onderwijs identiteit. Deze is in principe beschikbaar voor studenten en medewerkers van instellingen voor onderwijs en onderzoek in Nederland die aangesloten zijn op SURFconext. Uw eigen instelling moet Yivi toegang wel expliciet goedkeuren. Via SURFconext kunnen “onderwijs attributen” in uw Yivi app gezet worden.

2. Waarvoor is MijnYivi?

De MijnYivi website van de stichting biedt de volgende mogelijkheden.

 • U kunt er het gebruik van uw eigen Yivi app volgen: de log gegevens zijn er zichtbaar. U kunt zien wanneer uw app attributen getoond heeft en ook wanneer de app attributen ontvangen heeft. Het is echter niet zichtbaar om welke attributen het gaat, aan welke controleur u attributen getoond hebt, of van welke uitgever u attributen ontvangen heeft. De stichting wil deze zaken niet weten, en kan ze daarom ook niet aan u laten zien. Dit is verankert in het privacy by design ontwerp van Yivi.

  Het is verstandig af en toe eens naar deze loggegevens te kijken. Als daar blijkt dat uw Yivi app gebruikt wordt terwijl u daar helemaal niet van weet is er iets aan de hand: iemand anders gebruikt uw app om zich als u voor te doen. Dat is reden om direct in te grijpen. Hiermee komen we aan de tweede mogelijkheid die de MijnYivi pagina biedt.

 • U kunt op de MijnYivi webpagina het gebruik van Yivi stop zetten. Natuurlijk kunt u dat doen als u Yivi niet langer wil gebruiken. Maar daarnaast is het belangrijk om aan deze “noodrem” te trekken als uw telefoon gestolen is, zodat een ander zeker geen misbruik kan maken van uw identiteit.

  Als u op MijnYivi aangeeft te willen stoppen worden al uw gegevens onmiddelijk gewist en kan uw Yivi app niet meer gebruikt worden, ook al staat de app nog op uw telefoon. Mocht u hierna Yivi ooit toch nog willen gaan gebruiken, dan moet u zich opnieuw, van voor af aan registreren.

 • U kunt op de MijnYivi pagina ook beheren welk email adres aan uw Yivi app gekoppeld is.

Inloggen op de MijnYivi webpagina kan op twee manieren:

 1. Met Yivi zelf, via uw “MijnYivi login” attribuut.
 2. Door uw email adres in te typen; u krijgt dan een link toegestuurd op dit adres, die u toegang geeft tot uw MijnYivi.

Deze laatste optie kunt u alleen gebruiken wanneer u eerder een email adres aan uw Yivi app gekoppeld heeft. Dit is vooral nuttig wanneer uw telefoon gestolen is — en de eerste optie niet werkt. Als u uw mail op een ander apparaat leest, kunt u vandaaruit inloggen op MijnYivi en uw Yivi app blokkeren.

Omwille van deze tweede manier van inloggen is het verstandig een email adres aan uw Yivi app te koppelen.

3. Wat gebeurt er op de achtergrond?

De tekst hieronder gaat dieper in op wat er onder de motorkap gebeurt wanneer u zich via de Yivi app registreert. Deze achtergrond informatie is niet nodig voor het daadwerkelijke gebruik van Yivi, maar is bedoeld voor mensen die technisch geïnteresseerd zijn en willen weten hoe de zaken opgezet zijn en hoe beveiliging en privacy bescherming in het Yivi ecosysteem georganiseerd zijn. Nog uitgebreidere informatie is beschikbaar op een aparte pagina.

Een eerste uitgangspunt is dat de Yivi app strikt persoonlijk is en niet makkelijk door een ander misbruikt moet kunnen worden. Dit gebeurt via een persoonlijke PIN code die u bij registratie kiest. Natuurlijk kunt u uw telefoon met eigen attributen in een Yivi app tezamen met de PIN aan iemand anders geven. Dat is net zo onverstandig als uw bankpas met PIN aan een ander geven. Daar is geen beveiligingsmechanisme tegen opgewassen.

We gaan er dus van uit dat Yivi gebruikers hun PIN code geheim houden. De vraag is dan: waar is de PIN code opgeslagen? Hetzelfde geldt voor de geheime persoonlijke cryptografische sleutel die nodig is om de Yivi app voor u te laten werken.

De Yivi implementatie gebruikt een split key truuk, waarbij zulke cruciale geheime cryptografische informatie verdeeld wordt tussen de app en de MijnYivi server van de stichting. De app en de server moeten heel precies samenwerken om Yivi te laten werken. Ze hebben daar ieder alleen niet genoeg informatie voor: ze moeten samenwerken en hun eigen geheimen apart gebruiken voor een gezamenlijke berekening. Dit heet een multi-party computation.

De MijnYivi server kan zich in zijn eentje dus nooit als u voordoen: de app op uw telefoon is strikt noodzakelijk. Wat u wel op de server kunt doen staat hierboven beschreven. Het inloggen op de MijnYivi server kan via Yivi, maar ook via een link die per email toegestuurd wordt naar een geregistreerd adres. Als uw telefoon gestolen wordt, heeft de dief mogelijk ook toegang tot uw email. Hij/zij kan daarmee ook op uw MijnYivi inloggen. Maar het enige wat de dief daar kan doen is uw Yivi app blokkeren. Als het goed is heeft u dat zelf al gedaan zodra u de diefstal bemerkt.

Kortom: de MijnYivi server biedt u extra bescherming en controle mogelijkheden, maar kan zelf niks alleen doen – behalve blokkeren. De stichting Privacy by Design beheert de MijnYivi server om het gebruik van Yivi mogelijk te maken. Andere partijen kunnen in principe ook zo’n server draaien.

De MijnYivi server speelt ook een beschermende rol bij het gebruik van uw PIN. Het is in het algemeen onverstandig als een PIN in een app opgeslagen wordt, omdat die eruit gehaald zou kunnen worden als een telefoon gehackt wordt. De Yivi app slaat de PIN dus niet op, maar wel een willekeurig groot getal dat een nonce genoemd wordt. De MijnYivi server weet ook uw PIN niet, maar krijgt bij registratie de hash waarde hash( PIN | nonce ) van uw app. Hieruit is de PIN niet af te leiden.

Wanneer u op uw app inlogt met uw PIN code, berekent de app dit (grote) getal hash( PIN | nonce ) en stuurt deze hash waarde naar de MijnYivi server. Daarna wordt de PIN verwijdert uit de app. Als de hash waarde klopt, zijn de app en de server onderling gekoppeld en is de inlog geslaagd. Een succesvolle aanvaller kan eventueel wel de nonce uit uw app halen, maar heeft daar niet zo veel aan. Het enige wat de aanvaller kan doen is alle 100.000 mogelijkheden van uw PIN uitproberen, en bij iedere poging X het getal hash( X | nonce ) naar de MijnYivi server sturen. De server ziet dan dat zoiets geprobeerd wordt en vertraagt de pogingen (rate limiting).

Het onderstaande plaatje vat de twee rollen van de stichting Privacy by Design samen. Enerzijds is de stichting uitgever van een aantal attributen voor het vullen van uw eigen Yivi app met eigen attributen (personalisatie). Anderzijds zorgt de stichting via MijnYivi (in het plaatje nog MijnIRMA genoemd) voor inzage in het eigen Yivi gebruik en voor de mogelijkheid om het gebruik van Yivi stop te zetten.

Yivi
uitgever

In het begin is de stichting de enige uitgever van Yivi attributen. Hopelijk zullen andere partijen spoedig volgen.

De stichting verifieert ook attributen, maar alleen voor zichzelf, wanneer Yivi gebruikers inloggen op MijnYivi. Zulke verificaties worden niet voor anderen gedaan. De stichting beperkt haar rol tot uitgifte en inzage.