Steun de Stichting

De stichting Privacy by Design wil niet monopoliseren en ziet het ontwikkelen van het identiteitsplatform IRMA als een community effort, waarbij betrokkenheid, samenwerking en steun van verschillende kanten en op verschillende manieren mogelijk is. Hieronder wordt op twee mogelijkheden verder ingegaan (in kind en in cash). Voor andere mogelijke bijdragen neem gerust contact op.

Steun bij software ontwikkeling

Wilt u, als individu of organisatie, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de IRMA software, neem dan AUB contact op met de lead developer Sietse Ringers (s.ringers ‘at’ privacybydesign.foundation). Bijdragen zijn bijvoorbeeld gewenst bij het integreren van IRMA authenticatie en ondertekening in bestaande software pakketten, zoals voor communicatie of tekst verwerking. Bijvoorbeeld, het zou heel handig zijn om plugins te hebben om IRMA handtekeningen te kunnen controleren in diverse mail clients, of in office omgevingen. De stichting hoopt dat zulke software als gratis open source beschikbaar komt. Het is echter ook mogelijk om commerciële en/of closed source software te bouwen bovenop de (gratis) IRMA infrastructuur.

Financiële steun

De stichting Privacy by Design wil zo veel mogelijk van haar diensten gratis aanbieden. De activiteiten van de stichting kosten echter wel geld, zoals bijvoorbeeld het in de lucht houden van de IRMA infrastructuur en het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe diensten en software (waaronder in het bijzonder de IRMA app).

De stichting Privacy by Design heeft geen winstoogmerk, maar heeft toch geld nodig. U kunt daarbij helpen, zeker als u de stichting een warm hart toedraagt.

De stichting kent de speciale status Friend of the Foundation of Hero of the Foundation toe aan bedrijven of andere organisaties, of aan particulieren, die de stichting steunen met een bedrag van minstens tienduizend Euro (vrienden) of honderdduizend Euro (helden).

Heeft u belangstelling om ook vriend of held van de stichting te worden, neem dan contact op met de voorzitter van de stichting (voorzitter ‘at’ privacybydesign.foundation). Mogelijke redenen om de stichting te ondersteunen zijn:

  • U vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk niet-commercieel open source identiteitsplatform is, waar iedereen gebruik van kan maken.
  • U bent (huidig of toekomstig) gebruiker van IRMA en wil dat de stichting (financieel) voldoende stabiel is om haar activiteiten op langere termijn voort te zetten.

Vriendschap/heldendom van de stichting levert geen invloed op het beleid: de stichting is en blijft onafhankelijk. De stichting zal wel, zonodig, haar vrienden en helden bij operationele problemen als eerste bijstaan. Financiële bijdragen zullen enkel in lijn met de doelstellingen van de stichting besteed worden. De stichting publiceert een jaarverslag met daarin een financiële verantwoording.