Mensen bij de stichting

Bestuur

Het bestuur van de stichting Privacy by Design bestaat uit onderstaande personen. Zij allen vervullen de bestuursfunctie op persoonlijke titel en worden hiervoor niet betaald.

  • Voorzitter: Bart Jacobs (b.jacobs ‘at’ privacybydesign.foundation)

    Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt daar samen met zijn onderzoeksgroep aan veel maatschappelijk relevante security en privacy onderwerpen, zoals de OV-chipkaart, elektronisch stemmen en medische privacy.

  • Secretaris: Monique Hennekens

  • Monique Hennekens is raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, team handel. Daarvoor was Monique advocaat met als specialisatie het privacy- en IT-recht. Binnen de stichting helpt Monique met de juridische aspecten rond Yivi.

  • Penningmeester: Jean Popma (j.popma ‘at’ privacybydesign.foundation)

    Jean Popma is als projectmanager Applied Security Research verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in die rol verantwoordelijk voor de realisatie van privacy-vriendelijke systemen voor de opslag en het delen van wetenschappelijke medische data. Hij heeft ruime ervaring als ICT-manager en als Security Officer binnen de Radboud Universiteit.

  • Martijn van der Linden is Teamleider Kwaliteit & Ontwikkeling van de gemeente Oss. Voorheen werkte hij voor de gemeente Nijmegen en was hij nauw betrokken bij de eerste Yivi (toen: IRMA) ontwikkelingen aldaar.

  • Tim Vermeulen (t.vermeulen ‘at’ privacybydesign.foundation) is IT R&D Manager bij netwerkbedrijf Alliander. Zijn team werkt aan het inpassen van innovatieve IT oplossingen in het energielandschap. Dit zijn technieken zoals Blockchain, Augmented Reality en Continuous Delivery platforms. Tim zet zich in om de Yivi-technology te gebruiken in het bijzonder in het energiedomein.