Integreer Yivi in uw website

Ik heb een webpagina waarop ik mijn klanten wil laten inloggen. Hoe kan dat met Yivi? Wat moet ik daar voor doen? En waar zitten de kosten?

Stel u heeft een eigen webpagina, bijvoorbeeld van een webwinkel of van een dienstaanbieder, en u wilt iets van uw gebruikers weten voordat ze bij u binnenkomen. Dit “iets” kan bestaan uit een emailadres of een (mobiel) telefoonnummer, of een huisadres, of een minimum leeftijd, of een klantnummer. Zulke persoonlijke eigenschappen worden attributen genoemd. Yivi is een middel waarmee gebruikers op betrouwbare wijze aan u kunnen bewijzen wat die persoonlijke attributen zijn.

De stichting Privacy by Design heeft Yivi software ontwikkeld waarmee u zulke attributen kunt controleren. Deze software is open source en gratis beschikbaar. In principe is het integreren van de gratis Yivi (verificatie) software in uw eigen webpagina het enige wat u hoeft te doen om Yivi te kunnen gebruiken.

In de praktijk komt er iets meer bij kijken. Hieronder wordt een aantal onderwerp besproken die specifiek gericht zijn op het controleren van Yivi attributen. Algemene uitleg over Yivi staat elders.

 1. Welke attributen kan ik controleren van mijn gebruikers?
 2. Hoe zet ik Yivi op mijn webpagina?
 3. Kan ik ook zelf attributen uitgeven aan mijn klanten?
 4. Hoeveel kost het gebruik van Yivi?
 5. Welk betrouwbaarheidsniveau biedt Yivi?
 6. Is de stichting gecertificeerd? Welke garanties worden geboden?

Deze vragen zullen hieronder een voor een beantwoord worden.

1. Welke attributen kan ik controleren van mijn gebruikers?

In principe kunt u zelf kiezen welke attributen u wilt controleren om een gebruiker te authenticeren. Een praktische voorwaarde is dat gebruikers de attributen die u wil controleren wel zelf ergens kunnen krijgen. De stichting Privacy by Design geeft gebruikers de mogelijkheid om na registratie een aantal attributen in hun Yivi app te laden. Die kunt u vervolgens controleren.

Het is de verwachting dat dit aanbod van attributen in de toekomst zal groeien. Ook andere partijen dan de stichting kunnen attributen uitgeven. Misschien u zelf wel, zie hieronder.

In de huidige beginfase zal het vooral gaan om simpele attributen als naam, emailadres, telefoonnummer, huisadres, leeftijdsgrenzen (boven de 16, of 18, of 65), student. Dit kan al heel nuttig zijn in verschillende situaties, bijvoorbeeld om bepaalde groepen gebruikers (studenten, ouderen) korting te kunnen geven – en zo aan u te binden. Maar ook om zekerheid te krijgen over een afleveradres.

Als u een attribuut wil controleren dat een bepaalde gebruiker niet heeft – of dat verlopen is – kunt u de gebruiker doorverwijzen naar een webpagina waar dat attribuut te verkrijgen is. Na het ophalen van dat attribuut kan de gebruiker alsnog bij u inloggen.

U heeft de mogelijkheid om allerlei attributen te vragen. Maar let op: uw klanten moeten er bij het inloggen expliciet mee akkoord gaan om u die attributen te laten zien. Als u te veel, niet-relevante of niet-noodzakelijke, attributen vraagt schrikt u (potentiële) klanten af. Een belangrijk idee achter Yivi is dat bij het inloggen alleen om de strikt noodzakelijke attributen gevraagd wordt. Privacywetten eisen data minimalistie en doelbinding, waarbij u alleen die gegevens van uw klanten mag verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de dienst die u biedt.

Naar boven

2. Hoe zet ik Yivi op mijn webpagina?

Alle software voor het controleren van Yivi attributen is open source en gratis voor iedereen beschikbaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om daar gebruik van te maken.

 • Als u zelf handig bent met ICT, of zulke mensen hebt in uw organisatie, kunt u de software zelf op eigen computers installeren en in uw webpagina integreren.

 • Als uw webpagina door een extern bedrijf gemaakt en beheerd wordt kunt u dat bedrijf vragen deze Yivi integratie voor u te doen.

 • Mogelijk komen er binnenkort commerciële partijen die het controleren van Yivi attributen als dienst aan gaan bieden.

 • In het bijzonder zullen misschien bestaande Payment Service Providers deze attribuut-controle diensten gaan aanbieden, samen met hun bestaande betalingsverwerkingen.

De stichting Privacy by Design zal zelf geen attribuut-controle diensten aanbieden. De stichting richt zich op het beheer van de Yivi infrastructuur, en op het uitgeven van een basisset van attributen. De stichting kan in de huidige beginfase wel advies geven, maar zal daarvoor kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Kortom, Yivi is in principe gratis te gebruiken, als u tenminste alles zelf wil doen.

Het filmpje hieronder geeft technische uitleg over hoe u Yivi attribuut-controle kunt integreren in uw website. Voor meer informatie, zie de technische documentatie.

Naar boven

3. Kan ik ook zelf attributen uitgeven aan mijn klanten?

Stel u wil uw klanten eigen attributen geven, horend bij uw eigen organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een lidmaatschapsnummer, of van een bepaalde loyalty status, zoals brons, zilver, goud, platina, enz. Dit is mogelijk, maar vraagt enige voorbereiding.

De stichting Privacy by Design beheert de Yivi infrastructuur. Een belangrijk onderdeel daarvan is het register van mogelijke attributen. Dit register moet op eenduidige, transparante manier vastliggen, zodat iedere gebruiker de betekenis van de verschillende attributen kent. Nieuwe attributen moeten hierin opgenomen worden. Daarvoor is contact met de stichting noodzakelijk. Voor (voortgezette) registratie van nieuwe attributen zal de stichting kosten in rekening brengen.

Is dit eenmaal geregeld, dan zijn er verschillende mogelijkheden om daadwerkelijk attributen uit te geven. Daarbij moeten attributen aan gebruikers toegekend worden, voorzien van een digitale handtekening. Ook hiervoor is open source software gratis beschikbaar. Er zijn weer verschillende mogelijkheden.

 • U kunt dit zelf doen, indien u voldoende ICT-kennis in huis heeft.

 • U kunt een overeenkomst met de stichting Privacy by Design sluiten, waarbij de stichting de nieuwe attributen uitgeeft – net zoals de stichting nu al een aantal attributen uitgeeft.

 • Mogelijk ontstaan er dienstverleners die deze uitgifte van attributen op commerciële basis voor anderen verrichten.

Naar boven

4. Hoeveel kost het gebruik van Yivi?

Vooralsnog is het gebruik van Yivi gratis, zowel voor gebruikers als voor controleurs (zoals webwinkels). Wel zijn er natuurlijk kosten gemoeid met het aanpassen en onderhouden van de eigen webpagina’s om Yivi te kunnen gebruiken. Die kosten zijn afhankelijk van wie het werk (op welke wijze) doet.

De stichting Privacy by Design heeft geen winstoogmerk. Wel is het belangrijk voor grootschalig gebruik van Yivi dat de stichting over stabiele inkomsten kan beschikken. Zoals hierboven beschreven zijn er verschillende kosten die de stichting in rekening brengt (advies, uitgifte van attributen, aanpassing van de software). Daarnaast is de stichting afhankelijk van subsidies en ondersteuning van derden.

Naar boven

5. Welk betrouwbaarheidsniveau biedt Yivi?

Binnen het vakgebied identity management worden verschillende betrouwbaarheidsniveaus van authenticatie onderscheiden, zoals “laag”, “substantieel” en “hoog”. Vaak worden die niveaus gekoppeld aan een authenticatiemiddel (zoals een chipkaart). Binnen Yivi zijn deze betrouwbaarheidsniveaus echter gekoppeld aan attributen, of iets preciezer aan credentials (sets van attributen). Het betrouwbaarheidsniveau van zo’n credential wordt bepaald door manier van authenticatie voorafgaand aan uitgifte. Dat niveau is bijvoorbeeld laag bij een email attribuut dat via een bevestigingslink toegekend is. Het niveau substantieel kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor attributen die na authenticatie met iDIN uitgegeven zijn. En het niveau hoog kan gebruikt worden voor attributen die pas na face-2-face authenticatie aan een balie ter plekke uitgegeven worden.

Omdat er heel veel manieren zijn om Yivi attributen uit te geven hanteert the Yivi platform niet standaard zulke betrouwbaarheidsniveaus. Iedere controleur (webpagina) kan zelf bepalen welke attributen hij wel of niet accepteert. Een controleur kan bijvoorbeeld wel een “ouder dan 18” attribuut accepteren dat door de stichting is uitgegeven, maar niet een “ouder dan 18” attribuut dat door zeg Facebook uitgegeven is.

Er wordt wel geëxperimenteerd met uitgifte van Yivi attributen voor specifieke toepassingen met een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Naar boven

6. Is de stichting gecertificeerd? Welke garanties worden geboden?

De stichting Privacy by Design is niet gecertificeerd, bijvoorbeeld volgens de ISO 27010 norm. Daar is de stichting nog te klein voor (en niet kapitaalkrachtig genoeg). Het is wel de bedoeling dat de stichting op enig moment in de toekomst, bij uitgebreider gebruik van Yivi, gecertificeerd zal worden.

Op dit moment biedt de stichting haar operationele diensten gratis, als “best effort” aan. De stichting biedt geen garanties en accepteert in dit stadium geen aansprakelijkheid voor zaken die mogelijk misgaan bij het gebruik van Yivi. De stichting probeert gerapporteerde problemen zo snel mogelijk te verhelpen. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Yivi ligt geheel bij de gebruiker (de drager van attributen in de Yivi app), bij de controleur van attributen en bij de eventuele uitgever van eigen attributen (niet zijnde de stichting).

Naar boven