Yivi in detail

Op deze pagina worden de ideeën achter het identity platform Yivi beschreven en wordt ook uiteengezet hoe het systeem werkt en is opgezet. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod.

 1. Waar gaat Yivi eigenlijk over?
 2. Waarom zou u attributen willen gebruiken in plaats van identiteiten?
 3. Hoe kom ik aan attributen en hoe gebruik ik ze?
 4. Wat als ik mijn telefoon vernieuw of verlies?
 5. Hoe verschilt Yivi van andere authenticatie systemen als iDIN en idensys?
 6. Wat zit er bij Yivi onder de motorkap?
 7. Welke privacy garanties geeft Yivi wel en niet?
 8. Welke waarden zitten in de Yivi technologie ingebakken?
 9. Wat zijn attribuut-gebaseerde handtekeningen?
 10. Wat zijn de nadelen van Yivi?
 11. Hoe kan ik meedoen of bijdragen?

Deze vragen zullen hieronder een voor een beantwoord worden. Elders staat kortere uitleg voor Yivi app gebruikers en voor Yivi controleurs.

1. Waar gaat Yivi eigenlijk over?

Wanneer u een fles whisky koopt moet u volgens de wet bewijzen dat u ouder dan 18 bent. U hoeft echter niet te vertellen wie u bent. Enkel deze persoonlijke eigenschap, dat u ouder dan 18 bent, is genoeg voor de whisky aankoop. Zulke persoonlijke eigenschappen worden attributen genoemd.

Yivi is de naam voor een systeem dat precies dit doet. Yivi staat voor: I Reveal My Attributes. Yivi stelt u in staat om online, via uw mobiele telefoon, bepaalde attributen van u zelf wel te laten zien (“ouder dan 18”), maar ook om andere attributen juist niet te laten zien (uw naam of telefoonnummer). Yivi beschermt daarmee uw privacy. Deze privacy-bescherming zit ingebakken in het systeem, en wordt daarom ook privacy by design genoemd. In de meeste recente nationale en Europese wetgeving wordt privacy by design vereist voor nieuwe ICT-systemen.

Naast intrinsieke privacy-bescherming biedt Yivi ook bescherming tegen identiteitsfraude: als uw naam of geboortedatum helemaal niet genoemd worden, kunnen ze ook niet misbruikt worden.

Hieronder staat een lijstje attributen die nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een webwinkel, bij de overheid, op een webforum, bij een bank, enz.

 • Ik ben een student (of een gepensioneerde)
 • Ik ben ouder dan 12 (of 16, of 18, of 21, of 65)
 • Ik ben jonger dan 12 (of …)
 • Mijn nationaliteit is …
 • Mijn geslacht is …
 • Mijn banknummer is …
 • Mijn huisadres is …
 • Mijn voor/achternaam is …
 • Mijn burgerservicenummer (BSN) is …
 • Mijn verzekeringsnummer is …
 • Mijn email adres is …
 • Mijn mobiele nummer is …
 • Mijn klantenkaart van bedrijf X heeft status brons / zilver / goud
 • Mijn treinabonnement is eerste / tweede klas
 • etc. etc.

Sommige van deze attributen zijn uniek-bepalend, zoals uw BSN: er hoort een unieke persoon bij. Maar sommige andere attributen kunnen anoniem gebruikt worden, zonder dat daarbij bekend wordt om wie het precies gaat. Deze niet-identificerende attributen gelden voor meerdere mensen.

Attributen vormen een natuurlijke manier om bepaalde aspecten van uzelf te verbergen en anderen juist te laten zien. Er zijn heel veel scenario’s waarin attributen precies die informatie leveren die nodig zijn voor een transactie.

 • Als u mee wil doen met een online chat-box voor minderjarigen, moet u aantonen dat u jonger bent dan 15, bijvoorbeeld. Of als u mee wil doen in een online discussie groep van mensen met een bepaalde gevoelige ziekte, kan deze ziekte een attribuut zijn dat anoniem toegang geeft tot de groep.
 • Wanneer u een gewelddadige game/video/boek online wil kopen moet u bewijzen dat u ouder dan 16 bent, of misschien zelfs ouder dan 18.
 • Als u het “student” attribuut heeft kunt u bijvoorbeeld korting krijgen bij de kapper; en als u het “gehandicapt” attribuut van een bepaalde soort heeft, hebt u recht op speciaal vervoer.
 • Als u online iets wil kopen moet u uw adres tonen voor de bezorging. Eventuele korting kunt u krijgen via een lidmaatschapsattribuut van de webwinkel. En eventueel moet u een leeftijdsattribuut laten zien als uw aankoop niet voor minderjarigen is. (We nemen even aan dat betaling via iDeal gaat, waarvoor de webwinkel geen bankrekeningnummer nodig heeft.)

Naar boven

2. Waarom zou u attributen willen gebruiken in plaats van identiteiten?

Kortweg: attributen beschermen u en stellen u in staat om veel dingen te doen.

Via een uniek persoonsnummer, zoals een paspoort nummer of een burger service nummer (BSN), kunnen mensen in veel verschillende situaties herkend worden en kunnen al hun handelingen in die situaties aan elkaar gekoppeld worden. Dit heeft veel voordelen, bijvoorbeeld bij publieke dienstverlening. Maar het kan ook serieuze nadelen hebben, vooral wanneer dat unieke persoonsnummer door een ander misbruikt wordt. Dit heet identiteitsfraude, en is een van de grootste plagen van het digitale tijdperk.

Wanneer u in plaats van unieke persoonsnummers anonieme attributen gebruikt voor een transactie, dan speelt uw identiteit helemaal geen rol en kan daarom ook niet gestolen worden. In die zin bieden attributen bescherming.

Het gebruik van attributen in plaats van identiteiten heeft nog meer voordelen.

 • Het is privacy-vriendelijk vanwege data-minimalisatie. Alleen die attributen die relevant en noodzakelijk zijn voor een transactie hoeven onthuld te worden.
 • Het geeft de gebruiker, in ieder geval bij Yivi, werkelijke controle en zicht op wie welke gegevens vraagt.
 • Het is flexibel en past in veel verschillende situaties.
 • Het voorkomt het onderling koppelen van verschillende transacties, zolang daar geen uniek-identificerende attributen voor nodig zijn. Daarmee wordt openlijk of stiekem profileren tegengegaan, en alles wat daarmee samenhangt, zoals prijsdifferentiatie (de prijs die u moet betalen hangt af van het profiel dat van u opgebouwd is).

In veel digitaliseringsprojecten in de afgelopen tientallen jaren zijn attributen uit het dagelijkse leven vervangen door vaste digitale identiteiten. Een voorbeeld is de OV-chipkaart. Traditioneel voldeed een papieren kaartje voor de bus of trein. Daarmee kon je anoniem reizen, zonder dat centraal vastgelegd werd waarheen u zoal reist en zonder dat al uw verschillende reizen onderling gekoppeld konden worden. Nu moet u uw identiteit onthullen om te reizen via het unieke nummer van een OV-chipkaart. Via zulke kaarten kunnen al uw reizen bijgehouden en gekoppeld worden, gebruikt worden voor marketing doeleinden, en mogelijk openbaar worden door een hack of door slordigheid. Anonieme OV-chipkaarten bieden weinig bescherming, omdat bij herstel van een fout of geld-teruggave van een verlopen kaart u toch uw identiteit moet onthullen. Daarmee wordt er een koppeling gelegd tussen u en al uw eerdere reizen, waarvan u dacht dat ze anoniem waren.

Attribuut-gebaseerde systemen brengen de traditionele bescherming en flexibiliteit voor gebruikers voor een deel weer terug. Daarnaast bieden ze bescherming aan service providers tegen de eventuele nare gevolgen van totale anonimiteit, omdat u kunt eisen dat deelnemers toch iets van zichzelf onthullen, bijvoorbeeld dat ze vrouw zijn of onder de 12, in discussiegroepen speciaal voor vrouwen of voor kinderen.

Naar boven

3. Hoe kom ik aan attributen en hoe gebruik ik ze?

In het Yivi identity platform worden uw persoonlijke attributen beveiligd opgeslagen in de Yivi app op uw eigen telefoon (of tablet). De app heeft een eigen PIN die nodig is voor het gebruik. Die PIN moet er voor zorgen dat niemand anders uw attributen in de app kan gebruiken, en zich daarmee als u voor kan doen. Natuurlijk is het goed als uw telefoon een eigen inlog patroon of code heeft. Maar daarbovenop heeft de Yivi app nog weer een eigen PIN, net zo als de verschillende apps voor mobiel bankieren een eigen PIN hebben.

Attributen die voor u gelden kunt u downloaden in uw Yivi app op uw telefoon. Dat kan via het web, door het scannen van een QR-code, maar dat kan ook ter plekke, bijvoorbeeld aan een balie. De organisatie die attributen uitgeeft heet een attribuut uitgever of gewoon een uitgever (in het engels: issuer). Er zouden verschillende attribuut uitgevers kunnen zijn, zoals:

 • de nationale overheid, of een gemeente, voor attributen als: naam, adres, geboortedatum, BSN, rijbevoegdheid, categorie van inkomen, etc.
 • banken en verzekeringsmaatschappijen, voor attributen als: bank- en verzekeringsnummers, soort van verzekering, etc.
 • internet service providers en telecom operators, voor: email-adressen, telefoonnummers en IP-nummers
 • de Facebook’s / Google’s / Apple’s / Amazon’s / Microsoft’s van deze wereld, voor login gegevens
 • grote of kleine webshops, voor eigen klantenkaarten met bijbehorende status, coupons, etc.
 • bedrijven en andere organisaties, voor attributen ten behoeve van verfijnde rol-gebaseerde toegangscontrole
 • ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, voor regulering van toegang niet alleen voor het eigen personeel, maar ook voor patiënten
 • blockchain initiatieven, voor authenticatie van gebruikers en hun rollen
 • militaire organisaties, voor al hun verschillende rangen, compartimentalisaties en clearances, en leden van special forces van wie identificerende gegevens typisch niet onthuld worden
 • etc.

Yivi attributen zijn beschikbaar uit veel bronnen – maar nog niet uit alle hierboven genoemde. De stichting Privacy by Design onderhoudt een publiek register van alle beschikbare Yivi credentials (verzameling van attributen).

Als u als Yivi gebruiker een attribuut wilt ontvangen van zo’n uitgever moet u zich eerst op een of andere wijze authenticeren (bewijzen wie u bent). Vervolgens kan de uitgever bij u horende attributen in het eigen systeem opzoeken en aan uw Yivi app geven, voorzien van een digitale handtekening. Concreet: om de attributen van uw bank in uw Yivi app te krijgen moet u eerst inloggen bij uw bank. Dit is precies wat bij iDIN gebeurt.

Als uw Yivi app eenmaal een paar attributen heeft kunt u die gaan gebruiken voor transacties. In zulke transacties zal een andere partij (denk aan een webshop) bijvoorbeeld vragen wat uw adres (attribuut) is. Nadat u daar in de Yivi app expliciet toestemming gegeven heeft wordt dit attribuut door de app aan de webshop getoond. Via cryptografische berekeningen kan de webshop controleren dat het attribuut echt is, niet verlopen, niet gemanipuleerd, uitgegeven is door een specifieke uitgever, en ook dat het echt bij u hoort (of eigenlijk: bij uw telefoon). Deze vragende partij, die attributen van u wil zien, wordt ook wel de controleur genoemd. Er is een aparte pagina met uitleg over de rol van controleurs.

Het zit in het Yivi systeem ingebakken dat deze controleurs in de Yivi app duidelijk moeten laten zien om welke attributen ze vragen. U, als gebruiker, moet expliciet toestemming geven voor het vrijgeven van die attributen. Zo ziet u steeds duidelijk wie wat van u wil weten. De Yivi app houdt een log bij zodat u later nog kunt zien welke controleur wat gevraagd heeft en wat u heeft laten zien. Als er controleurs zijn die buitenproportioneel veel informatie vragen voor een simpele transactie kunt u daarover ook een klacht indienen, met die Yivi loggegevens in de hand, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(De stichting Privacy by Design houdt een minimale log bij van al uw transacties, zodat u eventueel misbruik kunt detecteren, zie de MijnYivi uitleg. Deze log bevat geen informatie over de attributen die zijn gevraagd en/of getoond, en kan niet gebruikt worden als basis voor een klacht.)

Yivi Attributen zijn voorzien van een digitale handtekening van de uitgever. Daarmee kan de attribuut controleur de echtheid en de herkomst controleren. Attributen hebben een geldigheidsdatum, die ook door de controleur gecheckt kan worden. Als de geldigheid verlopen is moeten attributen door de gebruiker ververst worden, door opnieuw naar de uitgever te gaan. Dat werkt net als bij een paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs: op een goed moment is het verlopen, en heeft u een nieuwe nodig. Het verversen van Yivi attributen is echter veel makkelijker: dat kan gewoon online.

De onderstaande drie plaatjes (nog met oude naam IRMA) geven een schematisch overzicht, eerst van het downloaden van attributen bij een uitgever, en vervolgens van het gebruik bij twee verschillende webwinkels.


Yivi uitgever


Yivi gebruik


Yivi gebruik


Dit downloaden en tonen van attributen is een natuurlijke vorm van modern identity management. Hiermee verzamelt en onderhoudt u een eigen persoonlijk digitaal paspoort in uw Yivi app. Dit soort “regie op gegevens” of “personal data management” lijkt een beetje op het installeren, beheren en verwijderen van de verschillende apps op een telefoon of tablet.

Naar boven

4. Wat als ik mijn telefoon vernieuw of verlies?

Uw Yivi attributen staan alleen op uw eigen telefoon en nergens anders. Dit is een bewuste keuze bij het ontwerp van het Yivi platform, als onderdeel van privacy by design. Het nadeel daarvan is dat u bij verandering (of verlies) van telefoon u in principe al uw attributen opnieuw moet laden in uw nieuwe telefoon. Dit is vergelijkbaar met een gewoon paspoort: bij verlies daarvan is ook een nieuw exemplaar nodig.

Bij verlies of diefstal van uw telefoon zijn uw attributen beveiligd tegen misbruik van de vinder van uw telefoon door uw Yivi PIN. Omdat deze PIN altijd ingevoerd moet worden wanneer u attributen vrijgeeft of ontvangt, kan de vinder van uw telefoon niets doen met uw attributen. Wel is het verstandig om via de MijnYivi portal uw Yivi app direct te blokkeren.

De stichting Privacy by Design werkt er aan om een backup van uw attributen mogelijk te maken. U kunt deze attributen dan vanuit de back-up in een nieuwe telefoon laden. Daarbij worden de attributen op de oorspronkelijke telefoon onbruikbaar. Deze back-up mogelijkheid zal te zijner tijd aan de Yivi app toegevoegd worden, via het reguliere update proces.

Naar boven

5. Hoe verschilt Yivi van andere authenticatie systemen als iDIN en idensys?

Yivi is wezenlijk verschillend van andere identity management systemen zoals Facebook login, of iDIN. Yivi heeft een decentrale architectuur. Uw attributen zijn alleen bij u op de telefoon opgeslagen, en niet centraal op de computer van een of andere “identity broker”. Wanneer u wilt bewijzen dat u ouder dan 18 bent tegenover een webshop doet u dat met Yivi rechtstreeks met die webshop, zonder tussenkomst van een “makelaar” of een “broker” of wie dan ook die hier niks mee te maken heeft. Door deze decentrale architectuur van Yivi kan dus niet door derde partijen bijgehouden worden:

 • welke attributen u heeft
 • waar u die gebruikt
 • wanneer u die gebruikt.

Op deze manier biedt Yivi optimale privacy-bescherming, by design.

Ter vergelijking: als website X authenticatie van gebruikers vereist, niet via Yivi, maar zeg via Facebook login, dan wordt u naar Facebook doorverwezen als u bij X in wil loggen. Na zo’n login bij Facebook, met uw Facebook wachtwoord, stuurt Facebook bepaalde informatie over u door naar de website X. Op deze manier ziet Facebook waar u allemaal inlogt en verzamelt Facebook deze informatie om uw profiel uit te breiden en op u gerichte advertenties aan te passen. Daarbij is het niet duidelijk welke informatie over u door Facebook aan website X gegeven wordt.

Veel identity management systemen zijn op zo’n gecentraliseerde manier georganiseerd, om commerciële redenen: de eigenaars van deze systemen kunnen zo niet alleen profielen van alle gebruikers opbouwen en verkopen — wie logt wanneer waar in met welke gegevens — maar zij kunnen ook kosten in rekening brengen voor iedere authenticatie, precies omdat ze in het midden zitten en alle communicatie via hun systemen verloopt.

Nog een voorbeeld: als u het systeem iDIN van de Nederlandse banken gebruikt voor authenticatie kan uw bank in principe zien of en wanneer u inlogt bij een slijter of bij een psychiatrische kliniek. De banken beweren dat ze die informatie niet voor andere doeleinden zullen gebruiken, bijvoorbeeld bij beslissingen of u wel of niet een hypotheek krijgt. De decentrale architectuur van Yivi zorgt ervoor dat dit soort lastige vraagstukken helemaal niet optreden. Daarbij moeten webwinkels iDIN per authenticatie sessie betalen. De prijzen daarvoor zijn een punt van zorg, en hebben al tot klachten geleid. Nogmaals, met Yivi zijn er niet zulke kunstmatig gecreëerde kosten die afgedwongen worden door een centrale architectuur.

De Nederlandse overheid heeft in juni 2017 de stekker getrokken uit het voorgestelde nationale identity management systeem idensys. Bij het centralistisch opgezette Idensys speelden dezelfde privacy- en kosten-problemen als bij iDIN.

Het verschil tussen een decentrale (Yivi, hier nog met oude naam IRMA) en centrale (niet-Yivi) opzet wordt hieronder nog eens beschreven.

overzicht

Duidelijk is dat in de niet-Yivi opzet de uitgever van attributen een privacy hotspot is die bij alle transacties een vinger in de pap heeft. Bovendien kan, in de centralistische opzet, een kwaadaardige uitgever in principe uw identiteit overnemen en doen alsof hij u is. U hebt geen manier om dat tegen te houden, of zelfs maar te merken — totdat u mogelijk later met de consequenties geconfronteerd wordt. In de gedecentraliseerde Yivi architectuur heeft u wel degelijk echte volledige controle over het gebruik van uw gegevens: u onthult zelf, rechtstreeks uw eigen attributen, iedere keer enkel na expliciete toestemming, zonder (onnodige) bemoeienis van derde partijen. Met Yivi werkt dit net zo als bij uw gewone paspoort, dat u ook kunt tonen zonder bemoeienis of afhankelijkheden van anderen.

Het Yivi systeem heeft niet zulke privacy hotspots. Op meta-niveau vereist Yivi wel dat er enige coördinatie is over hoe attributen en credentials georganiseerd worden en welke (publieke) cryptografische sleutels waar voor nodig zijn. Deze coördinerende rol wordt vervuld door de stichting Privacy by Design. De stichting kan echter op geen enkele manier zien wie welke attributen waar gebruikt.

De stichting monopoliseert niet. Het Yivi systeem is open (source) en gratis beschikbaar en is in principe door iedereen te gebruiken. Ook andere partijen kunnen de huidige coördinerende en/of uitgevende rol van de stichting vervullen. In feite zou het beter zijn wanneer iDIN of het BIG register zelf hun attributen rechtstreeks zouden uitgeven aan Yivi gebruikers, in plaats van dat de stichting dit op indirecte wijze doet — op dit moment, hopelijk tijdelijk.

Gedecentraliseerde en gecentraliseerde identity management systemen hoeven elkaar niet uit te sluiten: ze kunnen goed naast elkaar bestaan en samenwerken, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van Yivi attributen uit iDIN. Yivi is het best te gebruiken voor toepassingen waar privacy een (grote) rol speelt, of waar attributen nodig zijn die niet makkelijk op een centralistische wijze georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege wettelijke beperkingen of vanwege een gebrek aan vertrouwen in centrale opslag onder gebruikers. Yivi kan ook goed met “tijdelijke” attributen omgaan, zoals bijvoorbeeld een toegangskaartje voor een concert dat u online koopt, met daarin de naam, datum en plaats van het concert. Zo’n kaartje kunt u dan als attribuut downloaden, bij de ingangscontrole van het concert tonen, en daarna uit uw telefoon verwijderen. (Zulke kaartjes zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar, omdat ze cryptografisch verbonden zijn aan uw persoonlijke Yivi app.)

Een subtiel punt is in hoeverre Yivi het beter doet dan gecentraliseerde architecturen die intrinsiek een single-point-of-failure hebben; wanneer dat centrale punt onderuit gaat, werkt geen enkele authenticatie meer. In feite heeft Yivi ook een kleine centrale keyshare component, zoals hierna nader uitgelegd wordt, zodat Yivi gebruikers hun activiteiten kunnen monitoren en zonodig stop zetten. Deze centrale component speelt een rol bij iedere onthulling en uitgifte van attributen. Het is daarmee ook een single-point-of-failure.

Naar boven

6. Wat zit er bij Yivi onder de motorkap?

De komende paragrafen overlappen enigszins met de uitleg om van start te gaan met Yivi, in het bijzonder met het laatste gedeelte daarvan over registratie.

Met iets meer technische details zal hier uitgelegd worden waarom Yivi privacy-vriendelijk en goed-beveiligd is. Yivi is gebaseerd op geavanceerde cryptografie, voor attribuut-gebaseerde credentials. Deze credentials zijn containers met daarin een aantal attributen, voorzien van een geldigheidsdatum en een digitale handtekening, van de uitgever. De onderliggende cryptografie is gebaseerd op Idemix dat vanaf eind jaren negentig bij IBM in Zürich is ontworpen. De technologie is open. Er is uitgebreid over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Dit geeft vertrouwen.

IBM stelt een implementatie van Idemix gratis beschikbaar. De stichting Privacy by Design heeft een andere, eigen, onafhankelijke, open source implementatie die gezamenlijk eigendom van de stichting en de Radboud Universiteit, waar in eerste instantie deze implementatie ontwikkeld is.

Zoals gezegd worden attributen in groepjes gecombineerd in een credential. Bijvoorbeeld, u kunt een credential hebben met de volgende attributen.

 • nationaliteit
 • geboorteplaats
 • geboortedatum

Zo’n credential kan bijvoorbeeld uitgegeven worden door de gemeente, of door de rijksoverheid, via mijnoverheid.nl. U kunt de verschillende attributen in zo’n credential los van elkaar, maar ook in verschillende combinaties tonen. In het voorbeeld kunt u laten zien wat uw nationaliteit is, zonder te onthullen waar of wanneer u geboren bent. In het engels heet dit selective disclosure.

De partij die credentials uitgeeft heet een uitgever. Bij de uitgifte zet de uitgever een zogenaamde blinde digitale handtekening op een credential. Dit heeft twee belangrijke gevolgen.

 1. Door deze handtekeningen te controleren kan de oorsprong en integriteit van het credential gecontroleerd worden. Dat laatste betekent dat niemand (de inhoud van) het credential heeft kunnen manipuleren.
 2. Doordat de handtekening blind is zien uitgevers de uiteindelijke vorm van het credential niet. Daarom kan een uitgever na uitgifte van een credential niet nagaan waar dit credential allemaal gebruikt wordt, zelfs niet als de uitgever samenspant met alle controleurs. Dit heet issuer unlinkability.

De stichting heeft open source software beschikbaar voor het vervullen van zo’n uitgever rol.

De partij die een of meerdere attributen, uit een of meerdere credentials, controleert heet een controleur (of soms ook relying party). Zo’n controleur controleert een aantal dingen:

 • zijn de attributen nog geldig (niet verlopen)?
 • klopt de digitale handtekening op de credentials, en daarmee de integriteit en de authenticiteit van de attributen?
 • zijn de credentials afkomstig van een uitgever die de controleur voldoende vertrouwt voor deze transactie? Bijvoorbeeld vertrouwt een controleur een naam attribuut wel wanneer het is uitgeven door de autoriteiten, maar niet wanneer het is uitgeven door, zeg, Google.
 • indien er attributen uit meerdere credentials getoond worden: behoren ze tot dezelfde persoon.?

Ook voor deze controleur-rol heeft de stichting open source gratis software. Een webwinkel or andere organisatie kan daarmee zelf attributen controleren van z’n klanten, zie de uitgebreidere uitleg elders. Kleinere webwinkels zullen die controle misschien liever aan andere derde partijen uitbesteden, net zoals ze betalingen vaak uitbesteden. Dat kan ook, maar is minder goed voor de privacy, omdat deze externe controlerende partijen veel attributen te zien krijgen. Zo’n derde partij kan met deze dienst mogelijk geld verdienen.

Credentials zijn cryptografisch aan de mobiele telefoon, en aan elkaar, gebonden via een persoonlijke geheime cryptografische sleutel. Die geheime sleutel is cruciaal voor de beveiliging en dient goed beschermd opgeslagen te worden. Dat is moeilijk om op een telefoon te doen, omdat een telefoon ge-root of gehackt kan worden. Daarom wordt de geheime sleutel bij Yivi voor een klein, maar cruciaal deel buiten de telefoon opgeslagen op een zogenaamde keyshare-server van de stichting Privacy by Design, zie de meer gedetailleerde uitleg elders. De Yivi PIN code wordt door de keyshare-server gecontroleerd. Alleen als die PIN klopt, zal de server meedoen, met zijn eigen deel van de geheime sleutel, en kunnen attributen getoond worden. De keyshare-server krijgt de attributen die u vrijgeeft niet te zien, en ook niet aan wie u ze vrijgeeft.

Deze hele geheime persoonlijke cryptografische sleutel, en dus de medewerking van de keyshare-server, is nodig bij iedere Yivi-handeling zoals het ontvangen en tonen van attributen. Zolang mijn sleutel bij mij blijft, kunnen mijn attributen niet door anderen gebruikt worden. Daarmee kunnen mijn attributen niet overgedragen worden aan een andere Yivi gebruiker — tenzij ik op een of andere wijze ook mijn geheime sleutel ook afgeef.

Naar boven

7. Welke privacy garanties geeft Yivi wel en niet?

De privacy garanties die Yivi geeft worden met de volgende engelse termen aangeduid.

 • Issuer unlinkability. Dit wil zeggen dat een issuer van attributen het tonen van die attributen door een gebruiker in principe niet kan traceren, zelfs niet wanneer de issuer met een verifier samenspant en beide partijen al hun eigen gegevens bij elkaar leggen. Dit werkt natuurlijk niet voor identificerende attributen, zoals uw bankrekeningnummer, maar wel voor niet-identificerende attributen, zoals uw geslacht.

 • Multi-show unlinkability. Dit wil zeggen dat het meervoudig onthullingen van eenzelfde attribuut van eenzelfde persoon door een verifier niet gekoppeld kunnen worden. Concreet, als u bij dezelfde webwinkel twee keer op een dag bewijst dat u ouder dan 18 bent, dan kan de webwinkel niet vaststellen dat het om dezelfde persoon ging.

Deze eigenschappen zitten ingebakken in het onderliggende cryptografische systeem (Idemix) waar Yivi op gebaseerd is. Desondanks is het nog steeds mogelijk dat privacy-gevoelige informatie uitlekt via andere kanalen, zoals het gebruikte IP-adres, of de “fingerprint” van de browser. De bovenstaande webwinkel kan mogelijk concluderen, al of niet terecht, dat het om dezelfde persoon gaat wanneer beide attributen van hetzelfde IP-adres afkomstig zijn.

Bescherming hiertegen is mogelijk, bijv. door anonimiseringstechnieken zoals Tor te gebruiken. Zulke bescherming is echter niet in Yivi ingebouwd.

Naar boven

8. Welke waarden zitten in de Yivi technologie ingebakken?

Authenticatie-eisen en informatiestromen weerspiegelen de machtsverhoudingen in de samenleving. In het algemeen kunnen machtige partijen authenticatie eisen en mechanismen opleggen aan minder machtige partijen. De stichting Privacy by Design is sterk van doordrongen van dergelijke maatschappelijk relevante issues en probeert met waarden-gebaseerd ontwerp (value-driven design) Yivi aan te bieden als transparant open identity platform voor proportionele en context-afhankelijke authenticatie, dat gebruikers een sterke, in plaats van een zwakke, positie geeft (empowering users). Deze contekst-afhankelijkheid sluit aan bij Helen Nissenbaum’s interpretatie van privacy als contextuele integriteit.

Yivi werkt via gratis beschikbare open source software. Iedereen kan zien en controleren hoe het werkt. Dit geeft niet alleen vertrouwen in de juiste werking van het system, maar ook om zeker te weten dat er geen stiekeme achterdeurtjes in zitten. Zulke transparantie is essentieel voor breed vrijwillig gebruik van gevoelige ICT-infrastructuur, zoals voor authenticatie. Met Yivi is er geen sprake van commerciële “lock-in” en ook niet van afgedwongen vertrouwen. Zelfs als de stichting op enig moment ten onder gaat, kan de Yivi software verder door anderen onderhouden en gecontinueerd worden.

Dus, Yivi gaat niet over het plunderen of misleiden van gebruikers, of over stiekem manipuleren in een bepaalde commerciële of politieke richting, maar over een transparante en waardige bejegening, die autonomie en privacy respecteert.

Yivi is gebaseerd op eigenschappen van individuen (attributen) waarvan de bron expliciet zichtbaar is, namelijk in de vorm van de uitgever die via een digitale handtekening op de attributen instaat voor hun geldigheid. Yivi gaat dus over “objectieve” eigenschappen en kwalificaties van mensen, waarbij de objectiviteit gelegen is in de controleerbare herkomst van attributen. Daarmee onderscheidt Yivi zich van “subjectieve” reputatie-gebaseerde systemen, waarin kwalificaties relatief makkelijk gemanipuleerd kunnen worden en zelden herleidbaar zijn tot de bron.

Het Yivi systeem sluit commerciële verdienmodellen zeker niet uit. Maar deze commerciële activiteiten moeten bovenop een open infrastructuur plaatsvinden, en niet daarbinnen. De internetprotocollen als TCP en IP zijn ook open, en vormen ook de basis voor commerciële activiteiten die gebruik maken van de open internet infrastructuur.

Naar boven

9. Wat zijn attribuut-gebaseerde handtekeningen?

Yivi is primair een systeem voor attribuut-gebaseerde authenticatie: u kunt met Yivi selectief attributen van uzelf laten zien. Maar Yivi biedt nog meer, namelijk attribuut-gebaseerde digitale handtekeningen. Dit verkeert echter nog in experimentele fase.

Met een traditionele “natte” handtekening verklaart een ondertekenaar zich akkoord met de inhoud van het ondertekende document. Zo’n traditionele handtekening omvat typisch de naam van de ondertekenaar, het tijdstip van ondertekening, en de handgeschreven, eigen “krabbel”.

Een digitale handtekening is een toevoeging aan een digitaal document die alleen gegenereerd kan worden met de persoonlijke (cryptografische) sleutel van de ondertekenaar. Deze persoonlijke private sleutel is aan een persoon gebonden via een certificaat, waarin de bijbehorende public key opgenomen is. Digitale handtekeningen die aan bepaalde eisen voldoen worden wettelijk geaccepteerd.

Een groot nadeel van zowel traditionele als huidige digitale handtekeningen is dat ze weinig informatie geven over wie nu precies de handtekening zet, in welke rol.

Een attribuut-gebaseerde handtekening is een speciale digitale handtekening waarbij in de toevoeging aan het document ook een aantal attributen van de ondertekenaar opgenomen worden. Deze attributen zijn zichtbaar voor eenieder die de handtekening controleert. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een bepaalde ziekteverklaring ondertekend is door een arts, via het “arts” attribuut, eventueel gecombineerd met de medische specialisatie of met het BIG nummer, als attribuut. Een ander voorbeeld is een verzoek van een burger aan de overheid, zeg over een vergunning, dat ondertekend is met het eigen BSN attribuut. Daarmee herkent de overheid direct dat dit verzoek daadwerkelijk van een bepaalde burger afkomstig is. Ook betaalopdrachten kunnen via een attribuut-gebaseerde handtekening gerealiseerd worden, door het rekeningnummer van de ondertekenaar als attribuut in de handtekening te stoppen.

Attribuut-gebaseerde handtekeningen worden door Yivi software ondersteund. Attribuut-gebaseerde handtekeningen vormen een nieuw concept met ongekende toepassingsmogelijkheden.

Naar boven

10. Wat zijn de nadelen van Yivi?

Het belangrijkste voordeel van Yivi is: de gebruiker beheert en controleert zelf zijn/haar eigen attributen. Maar dat is tegelijkertijd ook een nadeel: de gebruiker moet dat wel zelf actief doen. Dat vergt enige inspanning, en ook enig begrip van hoe het werkt en wat er precies gedaan moet worden.

Uw identiteit is een kostbaar bezit waar u ook in de digitale wereld zeer zorgvuldig mee om moet gaan. Dat moeten we met z’n allen nog leren. Met Yivi wordt duidelijk waar welke attributen van u voor nodig zijn. U moet die attributen eerst in de Yivi app op uw telefoon zetten voordat u ze kunt gebruiken. En als attributen verlopen zijn moet u ze verversen. En als u uw telefoon vervangt, moet u uw attributen weer opnieuw ophalen voordat u weer online kunt inloggen. Dat is allemaal “gedoe” dat hoort bij een zorgvuldige omgang met uw digitale identiteit. Yivi geeft u zelf regie en helpt u erbij om net zo zorgvuldig in de online wereld met u Yivi app om te gaan als u in de offline wereld met uw paspoort omgaat.

Dit zijn (mogelijk) nadelen voor gebruikers. Een “systeem” nadeel van Yivi is dat er niet op de traditionele manier geld aan te verdienen is: Yivi gebruikers kunnen niet door attribuut uitgevers geprofileerd worden, en er zijn ook geen centrale partijen die voor iedere authenticatie een prijs kunnen vragen. Voor gebruikers is dat misschien juist weer een voordeel.

Echter, met het identity platform Yivi is wel degelijk economisch levensvatbaar. Het uitgeven en controleren van attributen kan een commerciële dienst zijn, die door derde partijen tegen betaling uitgevoerd wordt. Ook kan voor de uitgifte van speciale attributen, bijvoorbeeld voor een bepaalde beroepsgroep, geld gevraagd worden van de Yivi gebruiker. Mogelijk zal de stichting Privacy by Design om de eigen activiteiten mogelijk te maken in de toekomst ook een prijs vragen, bijvoorbeeld per gebruiker een paar euro per jaar, voor een basis set attributen.

Naar boven

11. Hoe kan ik meedoen of bijdragen?

Yivi is een identity platform dat van onderaf opgebouwd wordt en niet van bovenaf opgelegd. Yivi zal zich moeten bewijzen via overtuigende toepassingen. Daar wordt nu door verschillende partijen aan gewerkt.

Hecht u aan zorgvuldige privacy-vriendelijke omgang met uw klanten, gebruikers of patiënten, en heeft u een goed idee voor een toepassing van Yivi, bijvoorbeeld bij u in de webwinkel of binnen uw organisatie, neem dan contact op met de stichting Privacy by Design. Wat de stichting kan doen is bijvoorbeeld:

 • adviseren bij de organisatie van attributen voor de beoogde toepassing;
 • adviseren bij het gebruik van de open source software van de stichting;
 • zonodig uitbreiden van deze software voor een optimale inzet bij deze toepassing; deze uitbreidingen zullen dan in principe ook als open source software voor anderen beschikbaar zijn.

De stichting zal voor dergelijke ondersteuning een nader te bepalen financiële bijdrage verwachten, om de eigen activiteiten in stand te houden. De stichting is een non-profit organisatie, zonder commerciële doelstelling.

Ook als u geen concrete toepassing voor ogen hebt, maar wilt bijdragen aan het Yivi gedachtengoed, door uw inzet of door een financiële bijdrage, staan wij open voor contact.

Naar boven