Attributen vanuit het BIG-register

Let op: De uitgifte van BIG-gegevens is helaas permanent uitgeschakeld omdat het niet voldoende betrouwbaar werkte. De informatie hieronder beschrijft deze uitgifte zoals zij was. Deze informatie is dus niet meer van toepassing.


Het BIG-register is een openbaar register van zorgverleners, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Iedere zorgverlener in Nederland staat onder een persoonlijk BIG-nummer ingeschreven in dit register. BIG is een afkorting voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Als u een zorgverlener bent en ingeschreven staat in dit register kan de stichting Privacy by Design uw registratie op basis van uw naam, geboortedatum en geslacht in het register opzoeken, en de volgende attributen uitgeven:

  • BIG-nummer
  • startdatum BIG-registratie
  • medisch beroep
  • medische specialismes

Deze persoonlijke attributen zijn afkomstig van het BIG-register. De juistheid van deze attributen is de verantwoordelijkheid van het BIG-register. De stichting voert er zelf geen controle op uit.

Als eerste stap in dit uitgifte-proces toont u uw naam, geboortedatum en geslacht uit uw iDIN credential aan de stichting. Met uw toestemming zoekt de stichting vervolgens uw registratie in het BIG-register op aan de hand van die gegevens. Indien dit een eenduidige resultaat oplevert ontvangt u uw BIG attributen in een nieuw BIG credential in uw IRMA app. De stichting verwijdert uw naam, geboortedatum en deze BIG attributen na uitgifte uit de eigen systemen en houdt geen log bij van de uitgifte.

De geldigheid van dit BIG credential is een jaar.

Deze uitgifte van BIG attributen kan door de stichting slechts in beperkte mate getest worden, simpelweg vanwege het beperkte aantal beschikbare BIG-registraties waarmee de ontwikkelaars van de stichting zelf kunnen uitproberen. Daarom is het goed mogelijk dat er onvoorziene problemen optreden. In dat geval wordt uw feedback, liefst met zo uitgebreid mogelijke uitleg, zeer gewaardeerd, via het “info” addres op contact.

In de huidge opzet worden de volgende regels gehanteerd.

  • Indien een BIG registratie verlopen is, worden geen attributen uitgegeven.
  • Indien meerdere personen, met zowel dezelfde naam als dezelfde geboortedatum, in het BIG register voorkomen worden ook geen attributen uitgegeven: de stichting kan immers geen onderscheid tussen deze personen maken.
  • Indien een persoon met meerdere beroepen in het BIG register voorkomt wordt voor ieder van die beroepen een aparte IRMA credential uitgegeven. U kunt dan zelf kiezen welk beroep u bij gelegenheid wilt tonen.

Terug naar uitgifte van attributen.