Attributen vanuit het BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) houdt de overheid gegevens bij van alle mensen die in Nederland wonen — of er gewoond hebben en er nog een band onderhouden. Iedere gemeente in Nederland heeft toegang tot de BRP om burgers van dienst te kunnen zijn. Gemeenten hebben niet alleen toegang tot gegevens van hun eigen burgers, maar ook van burgers in andere gemeenten.

De gemeente Nijmegen geeft Yivi attributen uit vanuit de BRP. Deze dienst is beschikbaar voor iedereen die in de BRP geregistreerd staat en kan inloggen met DigiD.

Laad attributen uit de BRP

Het gaat om de volgende attributen:

  • initialen
  • achternaam
  • geboortedatum
  • leeftijdsgrenzen (boven de 12, 16, 18, 21 of 65)
  • geslacht
  • adres
  • postcode
  • plaats
  • Burger Service Nummer (BSN).

De attributen worden door de gemeente Nijmegen voorzien van een digitale handtekening. De stichting Privacy by Design heeft hierbij geen rol.

De geldigheid van deze attributen is vooralsnog gezet op drie maanden. Deze termijn is in de huidige eerste fase bewust kort gekozen. Op termijn zal deze uitgifte van Yivi attributen vanuit de BRP mogelijk ook door andere gemeenten, of door gemeenten gezamenlijk, uitgevoerd worden.

Waarschuwing. Het BSN attribuut mag alleen gebruikt worden door organisaties die hier een wettelijke basis voor hebben. Voor ieder ander is het gebruik van het BSN attribuut bij wet verboden, zie ook de informatie hierover van de overheid.

Terug naar uitgifte van attributen.