Attributen vanuit sociale media

Attributen zoals uw naam en emailadres kunnen in uw IRMA-app toegevoegd worden vanuit de sociale media Twitter en LinkedIn. De stichting Privacy by Design heeft zich bij ieder van deze partijen geregistreerd om attributen te kunnen ontvangen. De stichting voorziet deze attributen van een digitale handtekening en plaatst ze in de IRMA-app van de gebruiker. Direct daarna verwijdert de stichting deze attributen uit de eigen systemen. De stichting houdt geen log bij van de uitgegeven attributen.

De volgende attributen worden gebruikt.

  • Twitter: gebruikersnaam, volledige naam, email adres, webadres van het eigen Twitter profiel.
  • LinkedIn: volledige naam, voornaam, achternaam, email adres, webadres van het eigen LinkedIn profiel.

De geldigheid van deze sociale media attributen in uw IRMA app is een jaar.

Om deze attributen te ontvangen logt u eerst in via de aangegeven knop voor Twitter / LinkedIn. Vervolgens worden u de relevante attributen getoond, samen met een knop waarmee u deze attributen in uw IRMA app kunt laden.

Voor een webpagina die deze attributen ontvangt is het van belang dat de naam en email adres attributen door de gebruiker zelf opgegeven zijn in deze sociale media. De betrouwbaarheid ervan is dus niet onafhankelijk gegarandeerd. Wanneer een webpagina (sommige van) deze attributen via IRMA gebruikt voor login is dit gebruik voor de betreffende sociale media niet zichtbaar, omdat de IRMA rechtstreeks met de webpagina communiceert. Hiermee wordt de privacy van de gebruiker beschermd. In contrast daarmee, als bijvoorbeeld de login bij een krant via Facebook verloopt, is elke login actie voor Facebook zichtbaar en wordt door Facebook gebruikt om het profiel van gebruikers uit te breiden.

Terug naar uitgifte van attributen.